Autor se omlouvá ale pro absolovování soutěže musíte použít jako prohlížeč Internet Explorer 8.0

Sorry, you must use Internet Explorer 8.0


Autor bohužel použil pro pohyb v prostoru technologii Microsoft Vector Markup Language (VML) která je dostupná pouze v tomto prohlížeči
Page use Microsoft Vector Markup Language (VML). Your browser dont support this technology